Struktura Certifikačního orgánu

 

 

Certing s.r.o.

   
 
    Certifikační orgán provádějící certifikaci systému managementu kvality    
 
    Ředitel CO
(jednatel Certing s.r.o.)
Ing. M. Zahradník
   
 
             
Manager jakosti –zástupce ředitele
O. Polívka
  Interní auditoři

Ing. M. Zahradník
O. Polívka
  Externí auditoři   Techničtí experti