Osvědčení Certing s.r.o.


Osvědčení o akreditaci k provádění certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009.