Politika kvality

Dokument základní strategie společnosti

Podstatou strategie je poskytnutí důvěry a veřejné jistoty všem zúčastněným stranám, že systém managementu se zakládá na nestrannosti, objektivitě, otevřenosti, důvěrnosti, odpovědnosti, odborné způsobilosti a na rychlém, spravedlivém a řádném vyřizování stížností.

K naplnění této strategie společnost přistupuje následujícími kroky:

  • Sledováním vlastních činností pro zjištění případných neshod v nich a urychlené přijmutí efektivních opatření k jejich odstranění tak, aby bylo zajištěno trvalé zlepšování systému managementu.
  • Podřízením svých činností etice a nestrannému přístupu ke každému jednotlivému klientovi, neustálým udržováním a zvyšováním kvalifikace, schopností nést odpovědnost za výsledky své práce a tak trvale udržet profesionální přístup ke všem prováděným činnostem.
  • Zajištěním finančních a materiálních zdrojů pro své činnosti a pro činnost svých kvalifikovaných pracovníků a seznámením všech svých pracovníků s principy nestrannosti tak, aby byl vyloučen konflikt zájmů.
  • Respektováním zákonů a norem a dodržením shody s ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a tak zdravě konkurovat na trhu poskytovaných služeb.
  • Nabídkou kvality a standardu podle požadavků a potřeb pozorně sledovaného trhu a uvědoměním si, že rozhodujícím kritikem je náš klient a tak si jej získat a zajistit jeho maximální spokojenost a také i neustále počet svých klientů rozšiřovat.
  • Trvalým určováním a vyhodnocováním nových měřitelných cílů kvality pro udržení výkonnosti a dobrého jména společnosti.

Dokument základní strategie společnosti ke stažení zde