Důležitá upozornění pro klienty

1) Od 15. 03. 2018 (tj. Rezolucí IAF stanovený konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008) budou veškeré činnosti (dozory, certifikace, recertifikace) prováděny pouze podle ČSN EN ISO 9001:2016.

2) Certifikáty vydané podle ČSN EN ISO 9001:2009 budou od 15. 09. 2018 neplatné.

3) Veškeré informace o postupu zavedení ČSN EN ISO 9001:2016 Vám poskytne Ondřej Polívka – manažer kvality, tel.: 724 309 069.

 

Certifikační orgán Certing s.r.o.

Certifikační orgán (CO) poskytuje svým zákazníkům služby v podobě certifikace systému managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 v oblastech:

  • Stavebnictví
  • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství: - architektonické a inženýrské činnosti a související poradenství
  • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost: - velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)
  • Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků:
    • výroba cementu, vápna a sádry;
    • výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
  • Výroba pryžových a plastových výrobků
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Politika a postupy CO v této oblasti je taková, že se uplatňuje stejný a rovný přístup ke všem, kdo se obrátí s žádostí o informaci nebo poskytnutím služby provozované CO bez rozdílu, tj. nediskriminačním způsobem. V žádném případě CO neuplatňuje ke svým zákazníkům nepatřičné finanční ani jiné podmínky.

Stejně rovný a nediskriminující přístup má CO při uzavření smlouvy o certifikaci a kontrolní činnosti. Pro tvorbu cen za certifikaci CO má stanovena pravidla, která vychází z rozsahu posuzování a velikosti dodavatele. CO provádí posuzování a přijímá rozhodnutí vztahující se k certifikaci jenom v rozsahu jemu udělené akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., Praha.

CO má dostatečný počet pracovníků jak interních, tak i externích, pro zajištění své činnosti. Pro obsazení jednotlivých funkcí v CO existují kvalifikační požadavky, které počítají s nezbytným vzděláním, technickými znalostmi a zkušenostmi k výkonu funkce v rámci certifikace.